Coop

Om Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.150 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken.

I tillegg driver Coop 134 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro.

Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 87 samvirkelag i Norge. Coop har i dag 1,7 millioner medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

Hvorfor vi er partner i Eliteserien

Coop har i 2017 inngått en samarbeidsavtale med Norsk Toppfotball og utvider med dette sponsorengasjementet rettet mot norsk bredde- og toppfotball. Som en medlemseid organisasjon er vi opptatt av å støtte de idrettene som engasjerer befolkningen.

Målet med å sponse Eliteserien er å inspirere og motivere alle som driver med trening og fysisk aktivitet, og alle som har lyst til å være mer aktive i hverdagen. Fotball er folkesport nummer én for både store og små, og Coop er stolte av å være med å utvikle norsk bredde- og toppfotball i årene som kommer. I løpet av sommeren og høsten har vi vært med på Drømmekampen, vi har delt ut over 20 000 draktsett til lag i hele Norge og vi har sammen med Eliteserieklubber besøkt klubber og gjennomført aktiviteter.

FAKTA

Nyheter om partnere

Se flere nyheter