Fotball for målene – klimarunder i Eliteserien og Toppserien

Eliteserien og Toppserien setter i verk tiltak for å motivere publikum til å reise klimavennlig til og fra kamp.

Annonse:

Rundt 60 prosent av klimagassutslippet fra norsk toppfotball kommer fra publikums reise til og fra kamp. Det første fellestiltaket klubbene gjør i bærekraftsprosjektet «Fotball for målene» er derfor en klimakampanje for å motivere til at flere sykler, reiser kollektivt eller på andre måter kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra kamp. Klubbene setter i verk en rekke ulike tiltak rundt dette i Eliteseriens runde 21 og 22 og Toppseriens runde 22 og 23.

- Vi er klare for klimarunden og vil ha fokus på kollektivtransport og sykkel – vi har flere spillere som sykler til kamp, sier Therese Rygg, kommersiell leder i Brann.

Klubbene velger tiltak utfra egen geografi og publikums reisemønstre innen følgende områder: Gjøre det attraktivt å gå, sykle eller reise kollektivt til kamp.

Viktig støtte fra Altibox

Ligapartner Altibox bidrar blant annet gjennom en kreativ kampanje som setter fokus på hvor enkelt det faktisk er å reise mer bærekraftig til kamp. Kampanjebildene er produsert ved hjelp av AI, som betyr at heller ikke her har unødvendig transport funnet sted.

Én bærekraftstrategi for norsk fotball:

Fotball for målene er et FN-initiativ for at fotballen skal være en driver for en mer bærekraftig fremtid. Initiativet har over 230 medlemmer fra hele verden. Norsk fotball har fått pilotstatus av FN for å utvikle en modell for partnerskap og rapportering som kan overføres til resten av verden.

Målet for «Fotball for målene», er todelt:

  • Fotballen skal drive mer bærekraftig
  • Fotballen skal øke folks kjennskap og bevissthet til FNs 17 bærekraftsmål

Norsk fotball har én ambisjon og én felles bærekraftstrategi som gjelder for både topp og bredde. Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, spillerorganisasjonen NISO og mediepartner TV 2 jobber sammen om pilotprosjektet. Klubbene i Eliteserien og Toppserien er først ute i piloten. Breddefotballen og landslag blir neste steg.

Fotballen har sammen utarbeidet sju fokusområder:

Klima og miljø

  • Redusere klimagassutslipp fra klubbdrift
  • Redusere klimagassutslipp fra arrangementer

Sosial bærekraft

  • Inkludering
  • Likestilling
  • Helse

Styring

  • Ansvarlig styring internt i fotballen
  • Samarbeid og partnerskap eksternt

På klima og miljø vil alle klubber i Eliteserien og Toppserien i 2023 for første gang rapportere klimagassutslipp fra drift og arrangementer. Det er selskapene Kapo og Energi.ai som utfører målingene, og som vil sette sammen en rapport til hver klubb og for ligaene samlet. Dette blir et faktagrunnlag for at effekten av ulike tiltak klubbene setter i verk kan måles med sikte på å redusere klimagassutslipp. Målet er at klimagassutslippet er redusert med 55 prosent i 2030.

Klubbene gjør et viktig arbeide innen inkludering og helse gjennom for eksempel gatelag, jobbtrening i samarbeid med NAV og kampanjer mot rasisme. Målet er å forsterke og utvide dette arbeidet gjennom Fotball for målene.

Likestilling i toppfotballen handler om at jenter skal ha like muligheter til å utvikle talent, ambisjoner og til en karriere i fotballen.

Utvikling av partnerskap og ansvarlig styring er en viktig del av Fotball for målene, både internt i fotballen og gjennom partnerskap med næringsliv, organisasjoner og myndigheter lokalt og nasjonalt.

Annonse fra Eliteserien: